Forældrebestyrelsen

Dorte Søndermølle (formand), valgt af forældrene pr. september 2017

Louise Engos, valgt af forældrene pr. september 2016

Inula Kjærsgaard Buur, valgt af forældrene pr. september 2017

Michael Köllner, udpeget af institutionsbestyrelsen pr. september 2017

Linda Schmidt, udpeget af institutionsbestyrelsen pr. september 2016

Sidse Leszczynski, valgt af medarbejderne pr. september 2017

 

Desuden deltager uden stemmeret:

Eva Qvist Knudsen, afdelingsleder i børnehuset

Henrik Witzel Bech, skoleleder