Personale

Personalet i Børnehuset 2018

Daglig leder : 

Eva Qvist Knudsen, afdelingsleder

 

Lærkereden (vuggestue):

Lone Lund Jensen, pædagog 

Helle Munch Egeskov, pædagog 

Lotte  Alminde, pædagog 

Fang Sun, pædagogisk assistent 

 

Musvitstuen (børnehave):

Anne Lund Sørensen, souschef 

Stine Eielskov Sørensen, pædagog

Celia Klausen, pædagogmedhjælper 

 

Svalestuen (børnehave): 

Sidse Leszczynski, pædagog

Allan Bech, pædagog

Delia Buhl, pædagogmedhjælper

 

Ørneborgen (børnehave):

Maja Simonsen, pædagog

Christina Andersen, pædagog

Inga Tode, pædagogmedhjælper

Mathias Jørgensen, pædagogmedhjælper

Richard Bechmann, pædagogmedhjælper