Indmeldelse

Indmeldelse

Indskrivning til børnehuset og skolen foretages løbende hele året. Du kan udskrive og udfylde et indskrivningsskema via linksene. Skemaet kan indscannes og sendes til: sct-norberts-skole@sct-norberts-skole.dk eller sendes med brevpost til: Sct. Norberts Skole, Blegbanken 1B, 7100 Vejle.

Børnehus:

Skema til indskrivning i børnehave eller vuggestue

Skole:

Skema til indskrivning på skolen


Børn, der er fyldt 2½ år kan optages i børnehaven, men kan indskrives til vores venteliste fra fødslen.

Optagelsen sker efter anciennitet på venteliste, dog under hensyntagen til at søskende skal have fortrinsret. 

I er naturligvis altid er velkommne til at kontakte os for en rundvisning

Udmeldelse

Udmeldelser skal ske med mindst 2 måneders varsel
Opsigelse eller udmeldelse af børnehaven sker med mindst 2 måneders varsel til den 1. i en måned til skolens kontor.


E-mails til kontoret: sct-norberts-skole@sct-norberts-skole.dk
Hjemmeside: www.sct-norberts-skole.dk